Predstavitev

Dobrodošli na spletni strani "Naš rodovnik"!

"Rodovnik več družin, ki so med seboj sorodstveno povezane. Interaktivni spletni rodovnik...."

Klasični rodovnik - tak kot so jih izdelovali naši predniki -  je običajno namenjen prikazu prednikov ene osebe, ali pa prikazu vseh potomcev ene osebe (ozirme družine).

Doba interneta in možnost interaktivnega vpisovanja rodoslovnih podatkov je omogočila izdelavo "multi-družinskih" rodovnikov, v katerih so prikazani predniki več oseb in tudi potomci več družin.

Tak je tudi rodovnik na tej strani. Je predstavnik rodovnika "internetne generacije" in je rezultat dela številnik posameznikov, ki posodabljajo podatke vsak za svojo vejo rodovnega drevesa. Tako imamo na voljo ne samo podatke o svojih prednikih, marveč tudi o prednikih povezanih oseb. Enostavno rečeno:

" V tem rodovniku vidimo kdo je s kom v žlahti in na kakšen način." Trenutno je v Naš rodovnik vpisanih kar 800 oseb!! Več statistike...

Zaradi varovanja zasebnosti niso vsi podatki vidni vsem. Obiskovalci brez uporabniškega računa lahko vidijo samo podatke preminulih oseb. (pri ostalih se izpiše komentar"Zasebno") Za dostop je potrebna prijava. Če mislite, da je vaše mesto v tem rodovniku, zaprosite za uporabniški račun ali se obrnite na administratorja.

Obilo užitov pri uporabi rodovnika!

Tadej - administrator

 

News
O rodovniku in Navodila
Wednesday, June 7, 2023 12:25 PM
Narejena še skupina na FaceBooku
Monday, June 20, 2016 6:16 PM

Na voljo tudi FB skupina "Naš rodovnik"

https://www.facebook.com/groups/rodovnik/

Se tipkamo :)